PERSONLIG INFORMATION

Mohamed Mohamed Abdinasir

 

 

Malmö (Sverige)

 +46790494933   

 mohaa40@gmail.com

 

ÖNSKAD ANSTÄLLNING

IT/Webb designer

 

ARBETSLIVSERFARENHET

 

 

2007–2009

Administratör/finanschef

Somalisk ungdom Utveckling fundament (SYDF) (Somalia)

-administrera och övervaka finanssystemet för att säkerställa att de kommunala finanserna upprätthålls på ett korrekt och aktuellt sätt

-bibehålla leverantörsskulder och kundfordringar i

för att säkerställa fullständiga och korrekta register över alla pengar

-skapa effektivitet och ledarskap på kontoret med huvudsakliga aktiviteter​

 

 

 

2012–2017

Webbhotell och webbdesigner

HOSTMBM (Kenya)

värd webbplatser

utforma webbplatser

felsökning av webbplatser

webbsupport

alla aspekter av att skapa en webbplats.

Kommunicera designidéer med användarflöden, processflöden, sidokartor och wireframes.

 

 

 

2008–2009

Reparera dator och bokföring

Day to Day, Nairobi (Kenya)

-underhåll och service av persondatorer

-Kundmottagning och kundservice

-bokföring och registrering av alla fakturor och följesedel ​​

 

UTBILDNING

 

 

2007–2010

Kandidatexamen med inriktning International relation

 

Jobkey universitet, Mogadishu (Somalia)

 

PERSONLIGA FÄRDIGHETER

 

 

Modersmål

somaliska

 

 

Andra språk

FÖRSTÅELSE

TALA

SKRIFTLIG FÄRDIGHET

Hörförståelse

Läsförståelse

Samtal / muntlig interaktion

Muntlig produktion

 

Engelska

C2

C2

C2

C2

C2

swahili

C2

C2

C2

C2

C2

 

Nivåer: A1 och A2: Användare på nybörjarnivå - B1 och B2: Självständig användare - C1 och C2: Avancerad användare

Gemensam europeisk referensram för språk

 

Kommunikationsfärdigheter

-Goda kommunikationsförmåga och färdigheter genom min erfarenhet som administratör och finanschef

-Social och har lätt att ta kontakt med folk

-Bra på problemlösning

 

 

Organisatoriska färdigheter

-Ledarskapsförmåga

-Blir inte stressad av yttre miljö

-Arbetslivserfarenhet att leda arbetslag

-Goda färdigheter att planera och utföra arbetet samt göra uppföljning

 

Arbetsrelaterade färdigheter

-Noggrann och förståelse förmåga

-Kan organisera och sortera arbetsuppgifter

-Data expert både mjukvaror och hårdvaror

 

Digital kompetens

SJÄLVBEDÖMNING

Informations-behandling

Kommunikation

Innehålls-produktion

Säkerhet

Problemlösning

 

Avancerad användare

Avancerad användare

Avancerad användare

Avancerad användare

Avancerad användare

 

Digitala färdigheter - Skala för självbedömning

 

Microsoft Office, A+,N+
 Digital marketing

 

-Webb designer, utvecklare och hostning

 

Andra färdigheter

Jag har studerat mer än 70 kurser online med inriktningar bokföring, business och ekonomi, finansiering, IT, community utveckling, social utbildning

 

Körkort

B

 

COMPLETED OVER 60  COURSES

-Microsoft Digital Literacy

-Microsoft SharePoint 2010

-A+ (Computer Technicians)

-N+ (maintaining, troubleshooting, installing and configuring Networks)

–IT Management

-HTML & CSS,

-INTRODUCTION TO JAVASCRIPT & JQUERY

-WORDPRESS (content management system for publishing web content)

-JOOMLA (content management system for publishing web content)

 - Software and Databases

--Office-365 for small business- administrating communication and sharing applications

-Network Server Security - Protecting the Server and Client Computers

-Diploma in Information Technology Management

-Using Whiteboards (1): SMART Technologies   

-Introduction to Cloud Computing

-Fundamentals of Google Docs

 -Web Applications for Language Teaching

-Google Blogger

  -Google Webmaster  -Using Twitter

-WordPress - Blogging on the Web   -Microsoft Excel 2003  -Microsoft Access 2003

- Microsoft PowerPoint 2003  -Financial Literacy   -Touch Typing Training

-Introduction to Behavioural Finance   -Web Page Design Using HTML5 and CSS3

-Diploma in Web Design 

-Social Media Strategy for Small Businesses 

-Customer Service Training 

 -Introduction to Marketing -Google Analytics  -Google AdSense

-Understanding Data Analysis and Reports in Google Analytics

-ALISON ABC IT - Computer Training Suite 

-Fundamentals of Human-Computer Information Retrieval  -

-IT Management - Building Information Systems

Introduction to Corporate IT Strategy and Business Frameworks

-Introduction to Information Technology for Managers

-Web Page Development  -Protect Yourself from Identity Theft  -Fundamentals of Network Security

-E-Commerce - Introduction to Internet Marketing Strategies for Businesses

-Introduction to E-Commerce -Building A Successful E-Business-Building an Online Business Starting a Business or Social Enterprise